ECO GREEN PLUS
CERTIFICATES
PARTNERS
CONTACT
 
 
Het ECO GREEN PLUS LABEL
NL • Bewijst dat het toestel beantwoordt aan de strengst gecontroleerde normen. En als u weet wat voor strenge normen we hanteren dan kunt u niet beter zijn dan met het ECO GREEN PLUS LABEL. Met dit gemakkelijk herkenbaar teken kunt u immers talloze garanties genieten.
UK • The Eco Green Plus is a guarantee Label that the appliance complies with the highest standards on the market. For those who know just how strict these rules, regulations and standards are, there is no higher standard than the Eco Green Plus Label. It's very easy to recognize and it stands for numerous guarantees.FR •Le label Eco Green Plus est la preuve que l'appareil porteur répond à des critères sévèrement contrôlés. Et pour ce qui est du nombre de ces critères, difficile de faire mieux que le label ECO GREEN PLUS. Avec la seule présence de ce sigle très facilement reconnaissable, vous disposez de multiples garanties.
ECOLOGISCHE GARANTIE-ECOLOGICAL GUARANTEE-GARANTIE ÉCOLOGIQUE
NL • Garantie voor zeer milieuvriendelijke verbranding. Minimaal Co2 uitstoot. UKGuarantee highly ecological combustion. Less CO² emission.FR • Garantie pour une combustion propre. Minimum des émissions de Co2.
ZUINIGHEIDSGARANTIES-ECONOMICAL GUARANTEE-GARANTIES D'ÉCONOMIE
NL • Garantie voor een zeer hoog rendement bij laag verbruik. Rendement > 75%. UK Guarantees very high efficiency, higher than 75%.Guarantees very high efficiency, higher than 80% FR • Grâce au rendement optimal, vous consommez moins pour le même niveau de confort. Rendement >75%
KWALITEITSGARANTIES-QUALITY GUARANTEE-GARANTIES DE QUALITÉ
NL • Garantie voor jarenlang plezier door enkel gebruik van zeer oogwaardige materialen. Top kwaliteit. 8 jaar garantie. UKSince we only use material of the highest quality, you can be sure of years and years of satisfactions with your fireplace.FR • Garantie pour des années de plaisir par l'utilisation des matériaux de très haute qualité. Qualité supérieure, 8 ans de garantie.
GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID-USAGE GUARANTEE - FACILITÉ D'UTILISATION

NL • Garantie voor een zeer gemakkelijk aanmaak van het vuur een door de zeer zuivere verbranding gecombineerd met een zelfreiniging systeem een minimaal aan onderhoud. UK • Easier usage Guarantees a quick and easy start-up of your fireplace and thanks to the optimal combustion, it is very low in maintenance.FRGarantie pour un démarrage très facile du feu et grâce à une combustion optimale un minimum d'entretien.